Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

MİSYON VE VİZYON

Vizyon

Rektörlük Özel Kalem Birimi olarak şeffaf ve adil bir yönetim anlayışı ile Batman Üniversitesinin gelişmiş saygın Üniversiteler arasında yer almasına katkı sağlamak 

Misyon

Batman Üniversitesi’nin misyon ve vizyonunu yerine getirilebilmesi için gerekli idari düzenlemelerin gerçekleştirilmesidir.

      Temel Değerler:

Tarafsızlık

Şeffaflık

Güvenilirlik

Yenilikçilik

Üretkenlik

Çağdaşlık

Paylaşımcılık

BİRİMİN KURULUŞ VE TARİHÇESİ

Batman Üniversitesi, 28 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişik Yapılmasına Dair Kanunun Ek 88 Maddesi ile kurulmuştur.

1975-1976 Eğitim Öğretim yılında MEB Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu, Örgün Yükseköğretim Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak kurulan Batman Meslek Yüksek Okulu; 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Dicle Üniversitesi'ne bağlanmıştır. 2007 yılında Batman Üniversitesi'ne dönüştürülmüş ve İnönü Üniversitesi rektörü tarafından tedviren yönetilmiştir. 09 Eylül 2008 tarihinde ilk rektörünün atanması ile öz yönetimine kavuşmuştur.